Hvad er en forsikringsmægler

Hvad er en forsikringsmægler

En forsikringsmægler er kundens mand, og skal via sin viden rådgive og varetage kundens interesser bedst muligt. En forsikringsmægler skal være uvildig og må ikke modtage provision fra et forsikringsselskab.

En forsikringsmægler er underlagt Finanstilsynet, og skal hvert år indberette oplysninger omkring samarbejdspartnere og omsætning hos den enkelte samarbejdspartner. Endvidere skal forsikringsmægleren altid opretholde en ansvarsforsikring, som sikrer at kunden i tilfælde af forkert rådgivning.

Som virksomhed afgiver du en fuldmagt til forsikringsmægleren, som beskriver hvilket område forsikringsmægleren kan arbejde indenfor samt reglerne herfor. Blandt andet fremgår det af fuldmagten, at en forsikringsmægler ikke kan etablere eller ændre forsikringer uden forudgående aftale med kunden. Et andet vigtigt punkt i fuldmagten er, at så længe fuldmagten består, så kan virksomheden ikke selv ændre, forhandle eller etablere forsikringer. Dette er fordi forsikringsmægleren har rådgiveransvaret for forsikringsindholdet, så alt skal dermed gå igennem forsikringsmægleren.

Når et samarbejde startes skal der endvidere indgås en samarbejdsaftale, som klart beskriver, hvilke arbejdsopgaver forsikringsmægleren har, samt hvilken pris/honorar der er aftalt herfor.