Ved skader

Ved skader

Er du udsat for en skade, har du let adgang til anmeldelse af skaden via forsikringsselskabets hjemmeside. Ved anmeldelsen skal du sørge for at få beskrevet skaden og hændelsesforløbet korrekt og fyldestgørende. Dette sikrer en hurtigere og lettere behandling hos forsikringsselskabet. Det er altid en god ide, at tage billeder af skaden og medsende til anmeldelsen. Smid aldrig beskadigede genstande væk og anerkend aldrig et erstatningsansvar, før du har snakket med forsikringsselskabet. Er der tale om en skade med en modpart, er det en god ide at få skrevet ned hvad der er sket, hvem har gjort hvad og få oplyst navn, tlf.nr., underskrift og reg.nr. hvis der er tale om en autoskade. Dette for at modvirke senere tvivl eller usikkerhed om forløbet eller skyld i skaden.

Arbejdsskader skal altid anmeldes direkte til arbejdsskadestyrelsen via EASY på:

http://www.ask.dk/Selvbetjening/Anmeld-skade-EASY.aspx 

Bemærk at virksomheden først skal oprettes som bruger for at kunne indberette arbejdsskader på Easy. Kontakt os hvis du har brug for en vejledning.

Er du kunde hos Brevis og opstår der problemer med forsikringsselskabet ved behandlingen af din skade, kan du altid kontakte os.

 

Skal Brevis i særlige tilfælde hjælpe med anmeldelsen – udfyld blot nedenstående og tryk på send

Skadeanmeldelse

Brevis Forsikringsmæglere A/S

Kontaktperson:

Firma:

Tlf.:

E-mail:

Skadedato:

På hvilken adresse er skaden sket:

Hvad er beskadiget:
Oplys venligst reparations-overslag på udbedring af skaden eller vedlæg en opgørelse.

Hvordan er skaden sket:

Hvem har forvoldt skaden:
Oplys navn, adresse og evt. mobilnr. – er modpart en bil oplys venligst reg.nr.

Er skaden anmeldt til politiet:

Her kan du uploade relevante dokumenter:
Ex. anmeldelseskvittering fra politiet ved tyveri eller andet.